Top 5 loại hình doanh nghiệp được lựa chọn xây dựng nhiều nhất

23-06-2021 5 6 0 0

Báo lỗi

Tại Việt Nam hiện nay, trung bình mỗi tháng có khoảng gần 16.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Số liệu doanh nghiệp xây dựng mới trong 05 tháng đầu xuân năm mới 2021 là hơn 55.000 doanh nghiệp, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020. Vậy hãy cùng Toplist thống kê những loại hình doanh nghiệp được lựa chọn xây dựng nhiều nhất nhé!

12345

1


Trịnh Ngân

Công ty TNHH Một thành viên

Theo thống kê tại Cổng thông tin vương quốc về Đăng ký Doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên được lựa chọn xây dựng nhiều nhất. Trung bình mỗi tuần có khoảng hơn 1.500 công ty TNHH một thành viên được lập lên. Loại hình này được lựa chọn nhiều cũng do đặc trưng khá tinh gọn của nó, cụ thể như sau:

 • Do một thành viên là tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu công ty phụ trách về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Có tư cách pháp nhân.
 • Không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty TNHH một thành viên hoàn toàn có thể do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. quy mô quản lý và hoạt động của loại hình này thường được quản lý theo một trong những dạng sau (theo Luật doanh nghiệp năm 2020):

 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.
 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc (đối với trường hợp tổ chức là chủ sở hữu công ty).

Số lượng doanh nghiệp thành lập từ ngày 24/5 đến ngày 29/5
Số lượng doanh nghiệp xây dựng từ ngày 24/5 đến ngày 29/5


2


Trịnh Ngân

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hiện nay, loại hình công ty TNHH được lựa chọn rất nhiều. Đặc biệt Công ty TNHH hai thành viên trở lên có số lượng thành viên nhỏ, thường là những người quen biết, tin cậy nhau. Do đó việc quản lý, điều hành công ty dễ dàng hơn, không quá phức tạp như công ty cổ phần. Trung bình, mỗi tuần có khoảng hơn 600 Công ty TNHH hai thành viên trở lên được xây dựng.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có những đặc trưng sau:

 • Có tư cách pháp nhân.
 • Có từ 02 thành viên trở lên nhưng không quá 50 thành viên trong suốt quy trình hoạt động.
 • Công ty chỉ phụ trách về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng tài sản của tôi. Thành viên công ty phụ trách về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 • Phần vốn góp của những thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy trình nhất định của pháp lý.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Về cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước phải xây dựng Ban kiểm soát; những trường hợp khác do công ty quyết định.

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
xây dựng Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

3


Trịnh Ngân

Công ty cổ phần

Trung bình mỗi tuần việt nam có khoảng 500 Công ty cổ phần được đăng ký xây dựng mới. Công ty cổ phần có những đặc trưng chủ yếu như sau:

 • Số lượng thành viên tối thiểu trong suốt quy trình hoạt động của công ty là 03 và không giới hạn số lượng tối đa. Cổ đông hoàn toàn có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Cổ đông chỉ phải phụ trách về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Trong quy trình hoạt động, Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần những loại để huy động vốn. Do đó, khả năng huy động vốn rất cao, linh hoạt bằng phương pháp chào bán những loại cổ phần, phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Đặc biệt, loại hình công ty này hoàn toàn có thể niêm yết, thanh toán cổ phần trên sàn thanh toán chứng khoán nếu đủ điều kiện.

Công ty cổ phần sữa Việt Nam
Công ty cổ phần sữa Việt Nam

4


Trịnh Ngân

Doanh nghiệp cá nhân

Hiện nay, với quy định về giới hạn trách nhiệm cho chủ sở hữu trong hoạt động Sale của công ty với những loại hình kể trên, thì ít người lựa chọn hình thức Doanh nghiệp cá nhân. Nhưng vẫn có một số mong muốn được xây dựng doanh nghiệp cá nhân và đồng ý phụ trách vô hạn đối với quy trình hoạt động, phát triển uy tín cá nhân. Trung bình mỗi tuần chỉ có khoảng 20 doanh nghiệp cá nhân được xây dựng.

đặc trưng pháp lý cơ bản của Doanh nghiệp cá nhân:

 • Do một cá nhân làm chủ.
 • không tồn tại tư cách pháp nhân.
 • Chủ doanh nghiệp cá nhân phụ trách vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quy trình hoạt động của doanh nghiệp cá nhân.
Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp cá nhân

5


Trịnh Ngân

Công ty hợp danh

Hiện nay, số lượng Công ty hợp danh được đăng ký rất ít, có những tuần không tồn tại công ty nào thuộc loại hình này được xây dựng. Mặc dù việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp nhưng do chính sách liên đới phụ trách vô hạn nên mức độ rủi ro của những thành viên hợp danh là rất cao. Họ phải góp cả uy tín, phụ trách vô hạn trong hoạt động của công ty, nên những người này cần cực kì tin tưởng nhau.

những đặc trưng chính của Công ty hợp danh:

 • cần phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau Sale dưới một tên chung. Ngoài những thành viên hợp danh, công ty hoàn toàn có thể có thêm những thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, phụ trách bằng toàn bộ tài sản của tôi về những nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn chỉ phụ trách về những khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong quy trình hoạt động Sale, Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Hiện nay Công ty hợp danh được thành lập ít nhất
Hiện nay Công ty hợp danh được xây dựng ít nhất

Từ khóa: Top 5 loại hình doanh nghiệp được lựa chọn xây dựng nhiều nhất, Top 5 loại hình doanh nghiệp được lựa chọn xây dựng nhiều nhất, Top 5 loại hình doanh nghiệp được lựa chọn xây dựng nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *